AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fkontakt-3&chs=350x350&chld=L|4

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie

ul. Rynek 14

38-420 Korczyna

Kierownik jednostki - Elżbieta Sanecka-Płoszaj

tel. 13 43 540 37

       519 466 437

fax 13 43 540 37

e-mail: gops@korczyna.pl

BIP: http://gopskorczyna.bip.gov.pl

 

NIP: 684-21-44-702

REGON: 370004860

Inspektor ochrony danych:
Patrycja Kaczmarczyk-Hap
Podziel się: