AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fpracownicy-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie:

e-mail: ps.gops@korczyna.pl,  tel. 1343 540 37

Rejon I

Anna Bek

specjalista pracy socjalnej

e-mail:


Rejon II

Renata Pelczar

starszy pracownik socjalny

Rejon III

Maria Gonet

starszy pracownik socjalny

Rejon IV

Danuta Kozubek

starszy specjalista pracy socjalnej

Rejon V

Agnieszka Mateja

 

pracownik socjalny

Rynek

Poprzeczna

Krasna

Kombornia

Węglówka

Spółdzielcza

Pigonia

Czarnorzeki

Wola Komborska

Bp. Pelczara

Szczepanika

Zawiśle

Podzamcze

Ogrodowa

Dolińska

Gen. Szeptyckieo

Górska

Pod Skarpą

 

Zamkowa

Brzozowa

Dział

Mroczki

 

Miodowa

Dubiela

Leśna

Zielona

 

Leszczyńska

Fredry

Iskrzynia

Spokojna

 

A. Krajowej

Parkowa

Wierzbowa

Akacjowa

 

Sporne

Krótka

 Dębowa

Lipowa

 

Kręta

Polna

 

Zagórze

 

 

Dworska

 

Łąkowa

 

 

Jedności

 

Widokowa

 

 

Słoneczna

 

 

 

 

Krośnieńska

 

 

 

 

Graniczna

 

 

 

 

Trębacka

 

 

 

 

Dobra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się: