AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-dyrektora-wydzialu-polityki-spolecznej-podkarpackiego-urzedu-wojewodzkiego-w&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

12-04-2016Informacja Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

  • Rodzina500plus.gov.pl
  • Obywatel.gov.pl
  • Oficjalne strony ministerstw

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

Podziel się: