AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-o-biezacej-dzialnosci-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

22-04-2020Informacja o bieżącej działności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.697) na podstawie § 13 ww. rozporządzenia wprowadzone zostają od 22 kwietnia br. do odwołania, ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów.

Bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie w przypadkach indywidualnych, po  wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Sprawy nie wymagające osobistego kontaktu, są załatwiane środkami komunikacji elektronicznej

 

pocztą tradycyjną (korespondencja dostarczana operatorem pocztowym lub dostarczana osobiście przez klienta poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej przy

wejściu do budynku GOPS).

 

kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS w godzinach 7.30-15.30:

 

  • 013 43 540 37
  • 519 466 437

 

W przypadku osobistego kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  pamiętajmy o środkach bezpieczeństwa tzn. zakrywaniu ust i nosa oraz jednorazowych rękawiczkach.

Jednocześnie informujemy, ze wszelkie sprawy i wnioski składane przez mieszkańców w tut. Ośrodku są realizowane na bieżąco, a wypłaty świadczeń  przekazywane są zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach.

 

Podziel się: