AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkarta-duzej-rodziny-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

28-07-2014Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do otrzymania Karty uprawnione są rodziny wielodzietne. Szczegółowe informacje  wraz z wnioskami są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie w zakładce Karta Dużej Rodziny.

 

Wniosek można złożyć w GOPS Korczyna, ul. Rynek 14.

Dodatkowe informacje udzielane będą  pod numerem tel.: 13 43 540 37.

Przypomnijmy; Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Podziel się: