AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkolejna-wazna-informacja&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

19-03-2020Kolejna ważna informacja !

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korczynie wygląda następująco:

- w godzinach: 7:30 - 15:30 dostępny numer telefonu: 13 43 540 37
- w godzinach 15:30 - 19:00 dostępny jest numer telefonu: 518 206 496

Ponad to informujemy o całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ: 800 190 590.
Połączenie z w/w numerem jest bezpłatne.

Podziel się: