AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fotwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-uslug-opiekunczych&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-01-1970Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych

Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz dzieci specjalnej troski – świadczone osobom zamieszkałym na terenie Gminy Korczyna.

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych - str.1

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych - str.2

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych - str.3

Podziel się: