AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fprzetarg-uslugi-szkoleniowe-dla-beneficjentow-ostatecznych-projektu-systemowego-pn-cza&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-01-1970Przetarg "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: „Czas na aktywność w gminie Korczyna"

 

GOPS.2610.1.2013

 Przetarg  „Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: „Czas na aktywność w gminie Korczyna”

1.      Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Korczyna.

2.      Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego ,,Czas na aktywność w gminie Korczyna” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie obejmuje szkolenia w zakresie:

Zadanie nr 1 - Treningu kompetencji i umiejętności społecznych
Zadanie nr 2 – Doradztwo zawodowe
Zadanie nr 3 – Kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy

Numer ogłoszenia w BZP: 221992 - 2013, data zamieszczenia: 10.06.2013r.

Więcej informacji w załączniku:

SIWZ 

Treść ogłoszenia w BZP

Podziel się: