AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Frodzina-500-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

19-02-2016Rodzina 500+

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/36297/rodzina_500_plus625.jpeg

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program 500+.

W ramach Programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski na świadczenie będą wydawane i przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie, ul. Rynek 14.

Szczegółowych informacji dot. Programu będzie można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Korczynie, nr tel. 13 43 540 37.

 

Więcej informacji:

http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus

Podziel się: