AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwyplaty-swiadczen-w-grudniu-2017&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-12-2017Wypłaty świadczeń w grudniu 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie informuje,

że w miesiącu grudniu zasiłki z pomocy społecznej,

świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze

będą wypłacane w dniach 18-20 grudnia 2017 r.

Podziel się: