AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzalecenia-dotyczace-postepowania-z-chorymi-zakazonymi-sars-cov-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

26-03-2020Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku
koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Podziel się: