AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosci&chs=350x350&chld=L|4

Wiadomości

04-07-2019Sprawozdanie GOPS 2018

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie w 2018 roku

czytaj więcej »

20-07-2018Rządowy program „Dobry Start”

Rządowy program „Dobry Start”

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

czytaj więcej »

15-06-2018KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej. RODO)

czytaj więcej »

06-12-2017Wypłaty świadczeń w grudniu 2017

Wypłata świadczeń 18- 20 grudnia 2017r.

czytaj więcej »

10-10-2017ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

czytaj więcej »

12-04-2016Informacja Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

  • Rodzina500plus.gov.pl
  • Obywatel.gov.pl
  • Oficjalne strony ministerstw

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

czytaj więcej »

15-03-2016Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych

czytaj więcej »

19-02-2016Rodzina 500+

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/36297/rodzina_500_plus625.jpeg

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program 500+.

czytaj więcej »

11-09-2015Zmiana kryteriów dochodowych

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

czytaj więcej »

28-07-2014Karta Dużej Rodziny

Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny

czytaj więcej »
< 12