AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosci&chs=350x350&chld=L|4

Wiadomości

06-12-2017Wypłaty świadczeń w grudniu 2017

Wypłata świadczeń 18- 20 grudnia 2017r.

czytaj więcej »

10-10-2017ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

czytaj więcej »

12-04-2016Informacja Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

  • Rodzina500plus.gov.pl
  • Obywatel.gov.pl
  • Oficjalne strony ministerstw

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

czytaj więcej »

15-03-2016Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych

czytaj więcej »

19-02-2016Rodzina 500+

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/36297/rodzina_500_plus625.jpeg

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program 500+.

czytaj więcej »

11-09-2015Zmiana kryteriów dochodowych

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

czytaj więcej »

28-07-2014Karta Dużej Rodziny

Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny

czytaj więcej »

28-05-2014od 1 maja 2014 r. nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego oraz nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów

W dniu 1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2014 r. poz. 559), która wprowadziła zmiany w zakresie wysokości przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego.

czytaj więcej »

09-04-2014Szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu  systemowego ,,Czas na aktywność w gminie Korczyna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , zwracamy  się z prośbą o  oszacowanie wartości realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń/ kursów.

czytaj więcej »

30-04-2013Nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORCZYNIE
ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji Projektu „Czas na aktywność w gminie Korczyna”

czytaj więcej »
< 12