Na skróty:

Informator dla interesantów:

Kalendarium

Miesięcznik Prządki (05/2020)

okladka_maj.jpg

W numerze:

 • Korczyńscy ogrodnicy, warzywnicy i sadownicy jednoczą siły – razem mogą zdziałać więcej!
 • Kolejne inwestycje w Domach Ludowych – Krasna zyskała obejście, a Wola Komborskanowe wyposażenie kuchni.
 • Rozdaliśmy kilka tysięcy maseczek ochronnych – przedstawiamy wolontariuszypoświęcających swój czas na pomoc innym – galeria fotografii! 
 • Epidemie chorób zakaźnych na terenie naszej gminy w XIX wieku. 
 • Korczyńskie Zakłady Spożywcze – lata sześćdziesiąte,czas rozwoju i modernizacji.
Sprawdź szczegóły »

Pogoda

Okno na rynek

Wiadomości

Informacja o bieżącej działności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie

2020-04-22

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.697) na podstawie § 13 ww. rozporządzenia wprowadzone zostają od 22 kwietnia br. do odwołania, ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów.

Bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie w przypadkach indywidualnych, po  wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Sprawy nie wymagające osobistego kontaktu, są załatwiane środkami komunikacji elektronicznej

 

pocztą tradycyjną (korespondencja dostarczana operatorem pocztowym lub dostarczana osobiście przez klienta poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej przy

wejściu do budynku GOPS).

 

kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS w godzinach 7.30-15.30:

 

 • 013 43 540 37
 • 519 466 437

 

W przypadku osobistego kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  pamiętajmy o środkach bezpieczeństwa tzn. zakrywaniu ust i nosa oraz jednorazowych rękawiczkach.

Jednocześnie informujemy, ze wszelkie sprawy i wnioski składane przez mieszkańców w tut. Ośrodku są realizowane na bieżąco, a wypłaty świadczeń  przekazywane są zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach.

 

czytaj więcej »

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

2020-04-16

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zarząd PFRON postanawia o uruchomieniu w 2020 roku realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Adresatami pomocy udzielanej w ramach Modułu III programu są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie
  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
  z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

 

Pomoc finansowa w ramach: Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych)
z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej –
w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych;

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, nie później jednak, niż do 4 września 2020 r. do realizatora programu, czyli w przypadku mieszkańców Gminy Korczyna do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1. Szczegółowe informacje na temat w/w pomocy można uzyskać pod numerem telefonu: 13 43 757 33, bądź na stronie: www.pfron.org.pl

Dokładny link do informacji: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/#

Wniosek o dofinansowanie to: Załącznik Nr 3: Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu

czytaj więcej »

Pozostałe wiadomości

Kolejna ważna informacja !

2020-03-19

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korczynie wygląga następująco:

- w godzinach: 7:30 - 15:30 dostępny numer telefonu: 13 43 540 37
- w godzinach: 15:30 - 19:00 dostępny jest numer telefonu: 518 206 496

Ponad to informujemy o całobobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ: 800 190 590.
Połączenie z w/w numerem jest bezpłatne.

czytaj więcej »

Galerie foto

Galerie wideo